Výchovná, vzdělávací a zájmová činnost

Po vyučování hurá do družiny

circle_2
circle_1
circle_2
circle_2

Základní informace

Školní družina je součástí základní školy a nachází se ve stejné budově. Realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Její náplní je tvůrčí činnost, společenské hry a sportovní aktivity jak v tělocvičně, tak
na školním hřišti.

V průběhu odpolední činnosti družina zajišťuje pitný režim, děti si mohou nápoj nalít do vlastních plastových hrnečků.

Družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/205 o zájmovém vzdělávání a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Provoz družiny

ranní družina:
6.30 – 7.45 hod.
vede vychovatelka Milena Rydlová

odpolední družina:
11.40 – 15.30 hod.
vedou vychovatelé Milena Rydlová, Mgr. Zdeněk Stuchlík

Podmínky pro přijetí do školní družiny

O přijetí dětí do družiny rozhoduje ředitel školy. Rodiče žáka vyplní zápisní lístek s osobními údaji žáka, sdělí také rozsah docházky a způsob odchodu. Jakékoliv změny sdělí vychovatelce písemně. Zároveň jsou rodiče povinni oznámit vychovatelce školní družiny případné zdravotní problémy svého dítěte.

V případě, že dítě odchází dříve, než v 15.30, nebo do družiny ten den vůbec nejde (mimo pravidelně dohodnutý režim), předá paní vychovatelce omluvenku podepsanou rodičem.

Úhrada za družinu

úhrada za docházku:
500,- Kč za I. pololetí (vybíráme od 15. září do konce měsíce)
500,- Kč za II. pololetí (vybíráme od 15. února do konce měsíce)

úhrada za nápoj: 10,- Kč za měsíc

Pokud se chcete na cokoliv zeptat,
neváhejte nás kontaktovat.

 

Rádi vám odpovíme.

Kontaktní informace

725 378 563

Bohuslavice 175, Bohuslavice, 549 06

Navštivte nás na YouTube:

© 2022 – Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, web & design: FELAX