ZŠ Bohuslavice

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně zveme všechny rodiče a přátelé školky na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Můžete těšit na prohlídku zrekonstruovaných a nově vymalovaných tříd mateřské školy.

TERMÍN: 20. září 2022 od 16.00 – 17.00 hodin.

Těšíme se na vás

Výtvarná soutěž

Děti z MŠ z výtvarného kroužku „Šikulky“ se zúčastnily 30. ročníku mezinárodní soutěže dětí v oboru kresby a grafiky. Do soutěže bylo zasláno 1540 obrázků z ČR, Slovenska, Litvy, Lotyšska, Běloruska, Maďarska a Argentiny. Práce našich dvou dětí byly vybrány do výstavních síní:
– Bajerová Anička – Kulturní dům Leoše Janáčka v Havířově – Podlesí
– Kyral Jenda – Městská knihovna, ul. Šrámkova, Havířov
Gratulujeme!

Pozvánka na velikonoční setkání

Milí rodiče, žáci, předškoláci,
srdečně Vás zveme k nám do školy!
Dne 5. 4. 2022 na hodinu od 15. do 16. hodiny.

Můžete si prohlédnout školu, třídy, družinu, učebny HV, VV, tělocvičnu, polytechnickou a šicí dílnu, jídelnu. Můžete se někde zastavit a něco si vyrobit z připravených nabídek velikonočního tvoření.

Budeme se na Vás těšit!
Pedagogové a zaměstnanci školy Bohuslavice

Poděkování – pomoc Ukrajině

Vážení rodiče, milé děti,
včera jsem předal všechny přesnídávky, sladkosti, hygienické potřeby a obrázky od našich dětí do Humanitární sbírky na pomoc Ukrajině, která byla vyhlášena Městem Náchod ve spolupráci s Regionálním ukrajinským spolkem ve východních Čechách. Celkem se nám sešlo přes 450 přesnídávek. Všechny věci opět poputují směrem k ukrajinským hranicím v Polsku. Už jeden kamión minulý víkend dojel na své místo.

Chtěl bych Vám touto cestou velice poděkovat za Vaše zapojení, Vaši štědrost. Je pro nás pro všechny nepředstavitelné, co všechno prožívají lidé, kteří jsou jen „kousek“ od nás. Mé díky patří i všem pedagogům a zaměstnancům školy a školky, kteří se také velkou měrou zapojili. Dále společnosti VIA-NM, s.r.o., která pro nás zajistila rychlou dodávku přesnídávek.

Podle mých informací doputují některé rodiny i k nám do Bohuslavic. Pokud budou mít zájem, vše půjde podle dohodnutých pokynů z MŠMT a MZV, tak mohou přijít i k nám do naší školy a školky, kde je rádi přivítáme. Budeme se snažit jim se vším pomoci a hlavně na chvíli zapomenout na těžkou situaci. Bude-li třeba pomoci i materiálně, bude případný prostor zapojení se nás všech, kdo bude mít ještě chuť a sílu.

Mgr. Zděněk Stuchlík
ředitel školy

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 proběhne 12. dubna 2022

Vážení rodiče,
zápis proběhne na základě zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění novely č. 472/2011 Sb. §36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2018.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2022 šest let (tzn. děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016).

Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2021), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu.

Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Zápis v naší škole proběhne v úterý 12. dubna 2022 v budově ZŠ od 12.30 do 18.00 hodin. Individuální zápis proběhne podle časového harmonogramu, který bude včas dostupný v budově MŠ.

S sebou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce. Zákonný zástupce přihlásí své dítě k zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc).

Další informace u paní učitelky Mgr. Libuše Trlidové.

Těšíme se na vás,
Pedagogický sbor ZŠ Bohuslavice

Pomoc Ukrajině

Vážení rodiče,
vzhledem k situaci, která momentálně panuje, jsme se rozhodli zapojit do pomoci Ukrajině. Děti velmi vnímají události, které jsou, o kterých se hovoří, které všichni prožíváme. A to i v okamžiku, kdy se je snažíme před vším chránit. Paní učitelky již s dětmi hovořily, vše probíhá na základě jejich podnětů, jejich vlastních pocitů a hry, vše intenzivně vnímají.

Na základě doporučení předních dětských psychologů víme, že nemůžeme celou situaci úplně vytěsnit a přehlížet.

Proto jsme se dohodli, že se s dětmi zapojíme do pomoci Ukrajině ve formě, kterou dokáží pochopit. S paní učitelkou budou kreslit obrázky pro kamarády, případně napíší krátký vzkaz.

Vás jsme chtěli poprosit, zda dětem můžete připravit jakoukoliv dětskou výživu – přesnídávku (kapsička či ve skle) – do konce tohoto týdne. Množství necháváme na vás, ale opravdu bude stačit jeden kousek. Jde o jejich pocit zapojení. Následně vše i s obrázky dopravíme na místo, kde bude potřeba. Nabízí se Dobruška, Nové Město nebo Náchod.

Ještě jednou předem děkujeme za vaše zapojení a připojujeme také dokumenty, které vám případně pomohou při povídání o válce a celé situaci.

S přáním poklidných dnů

Zdeněk Stuchlík
ředitel školy

Pokud se chcete na cokoliv zeptat,
neváhejte nás kontaktovat.

 

Rádi vám odpovíme.

Kontaktní informace

725 378 563

Bohuslavice 175, Bohuslavice, 549 06

Navštivte nás na YouTube:

© 2022 – Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, web & design: FELAX