Družina

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-2024 PROBĚHNE DNE 13. DUBNA 2023

Vážení rodiče,
zápis proběhne na základě zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění novely č. 472/2011 Sb. §36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1.1.2018.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2023 šest let (tzn. děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017).
Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2022), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu.
Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Zápis v naší škole proběhne ve čtvrtek 13. dubna 2023 v budově ZŠ od 12.30 do 18.00 hodin. Individuální zápis proběhne podle časového harmonogramu, který bude včas dostupný v budově MŠ.
S sebou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.
Zákonný zástupce přihlásí své dítě k zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc).
Další informace u paní učitelky Mgr. Libuše Trlidové.
Těšíme se na vás
Pedagogický sbor ZŠ Bohuslavice

Poděkování

Děkujeme firmě Tiskárna V&H PRINT Hlávko s.r.o. za sponzorský dar – papír pro děti na kreslení.

Iva Chmelařová

Vánoční přání

Je prosinec, den se nám stále krátí a stmívá se čím dál tím dřív. Venku se citelně ochladilo, zvykáme si na ranní mrazíky a dokonce už napadl první sníh. Vánoční čas je tady. Pečeme cukroví, píšeme dopis Ježíškovi, plníme dětská přání
a někdy zapomínáme zastavit se, posedět, zpomalit. Myslíme na ty, které máme velmi rádi, ale občas zapomínáme sami na sebe.

Dovolte mi, v tento čas, opět poděkovat těm, které opravdu myslí na Vaše děti, tráví s nimi hodně času a jsou s nimi 5 dnů v týdnu a odvádí skvělou práci. Děkuji celému pedagogickému sboru v naší ZŠ a MŠ, všem paním kuchařkám
a ostatním zaměstnancům školy, bez kterých se tato instituce opravdu neobejde. Děkuji také školské radě včele s paní Hronovskou za stálou podporu a perfektní spolupráci. Mé poděkování míří také zřizovateli, včele se starostou Jiřím Tojnarem, za jejich podporu a starost. Velké děkuji patří všem rodičům za spolupráci, důvěru a respekt k naší práci.

Přeji Vám pohodový adventní čas naplněný láskou, klidem, vzájemnou úctou
a respektem. Hodně zdraví, štěstí a lásky, která Vám dodá síly na další rok. Rok, který třeba nebude lehký, ale který jistě společně zvládneme.

S přáním všeho dobrého
Mgr. Zdeněk Stuchlík
ředitel školy

Vánoční tvoření

Vážení rodiče a milé děti,
srdečně Vás zveme na vánoční tvoření, které se uskuteční
ve čtvrtek 8. prosince od 14.30 do 15.30 hodin ve třídě Sluníček.

Těšíme se na Vás!

ZŠ Bohuslavice

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně zveme všechny rodiče a přátelé školky na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Můžete těšit na prohlídku zrekonstruovaných a nově vymalovaných tříd mateřské školy.

TERMÍN: 20. září 2022 od 16.00 – 17.00 hodin.

Těšíme se na vás

Výtvarná soutěž

Děti z MŠ z výtvarného kroužku „Šikulky“ se zúčastnily 30. ročníku mezinárodní soutěže dětí v oboru kresby a grafiky. Do soutěže bylo zasláno 1540 obrázků z ČR, Slovenska, Litvy, Lotyšska, Běloruska, Maďarska a Argentiny. Práce našich dvou dětí byly vybrány do výstavních síní:
– Bajerová Anička – Kulturní dům Leoše Janáčka v Havířově – Podlesí
– Kyral Jenda – Městská knihovna, ul. Šrámkova, Havířov
Gratulujeme!

Pokud se chcete na cokoliv zeptat,
neváhejte nás kontaktovat.

 

Rádi vám odpovíme.

Kontaktní informace

725 378 563

Bohuslavice 175, Bohuslavice, 549 06

Navštivte nás na YouTube:

© 2022 – Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, web & design: FELAX