Vaříme se zdravě

U nás dětem chutná

circle_2
circle_1
circle_2
circle_2

Stravování a zdravá výživa

Jídelní lístek je v naší školní kuchyni připravován tak, aby splňoval všechny doporučené dávky živin. Je to tzv. spotřební koš, který musí vedoucí jídelny každý měsíc vyhotovovat a sledovat. V měsíčním rozmezí musí být splněny stanovené dávky mléka, mléčných výrobků, ryb, luštěnin, zeleniny, ovoce, brambor, cukrů, tuků a masa. Aby tyto dávky byly splněny, musí být uvedené potraviny zařazovány co nejčastěji. Hodnotí se také pestrost jídelního lístku. Dále se nesmí jídla opakovat častěji než 1 x měsíčně. Díky tomu všemu školní stravování zaručuje zdravý způsob výživy, pravidelnou, pestrou a vyváženou stravu. Naše pracovnice se všemi způsoby snaží, aby uvařená jídla byla nejen zdravá, ale aby také chutnala. Někomu chutná všechno, někdo nemá rád ryby, jiný luštěniny, jde také o správné stravovací návyky a kulturu stolování.

Přihlašování a odhlašování strávníka

Odhlašování strávníka do 12 hodin na následující den – osobně nebo telefonicky na tel. 739 631 681 (vedoucí stravování), 734 252 539, 725 378 563 (paní učitelky) nebo e-mail: ms.bohuslavice@tiscali.cz.

V případě onemocnění (první den nemoci – 107/2005 Sb., § 4ods.9.) si neodhlášený strávník (nebo jeho zástupce) může vyzvednout oběd do vlastních (čistých) jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázány), v době k tomu určené. Další dny si oběd odhlásí. Pokud tak neučiní a stravu si vyzvedne i v další dny, musí ke stravnému doplatit veškeré náklady spojené s přípravou provozu (což jsou mzdové a věcné náklady) podle vyhlášky 561/2004Sb. Za neodebranou a včas neodhlášenou stravu se finanční náhrada
neposkytuje.

Placení stravného

Při nástupu dítěte do mateřské školy vybíráme poplatek 500,-Kč (finanční jistina), která Vám bude vrácena odchodem dítěte ze zařízení. Každého 1. v měsíci vybíráme za skutečně odebrané obědy (stravování). Částku v hotovosti uhraďte vedoucí stravování. Neplacení stravného nebo opožděné placení stravného může být důvodem k vyloučení dítěte ze zařízení MŠ.

Ceny stravného

Novela školského zákona, která je platná od 1.ledna 2005. Jedná se o kategorizaci dětí podle věku, rozhodné období pro stanovení věku je školní rok (od 1.9. do 31.8.
následujícího roku). Děti, které dovrší ve školním roce sedmi let věku budou platit vyšší částku po celý školní rok (vyhl.č.107/2005Sb.).

Děti do šesti let věku
Přesnídávka: 10,- Kč
Polodenní stravování (přesnídávka + oběd): 29,- Kč
Celodenní stravování (přesníd. + oběd + sv.): 37,- Kč

Děti, které dovrší ve školním roce sedmi let věku
Přesnídávka: 10,- Kč
Polodenní stravování (přesnídávka + oběd): 31,- Kč
Celodenní stravování (přesníd. + oběd + sv.): 39,- Kč

Děti do šesti let věku
Přesnídávka: 10,- Kč
Oběd: 19,- Kč
Svačina: 8,- Kč

Děti, které dovrší ve školním roce sedmi let věku
Přesnídávka: 10,- Kč
Oběd: 21,- Kč
Svačina: 8,- Kč 

Výdej stravy MŠ

Přesnídávka
8,15 hod. – 1. třída
8,30 hod. – 2. třída

Oběd
11,15 hod. – 1. třída
11,30 hod. – 2. třída

Svačina
14,15 hod. – 1. třída
14,30 hod. – 2. třída 

Výdej stravy do jídlonosičů MŠ v 11,30 – 12,00 hod. (pouze první den nepřítomnosti – viz přihlašování a odhlašování strávníka).

Hospodářská činnost

V naší mateřské škole je v rámci hospodářské činnosti poskytováno stravování pro cizí strávníky. Je také poskytována donáška
obědů do domu. 

Výdej obědů
10,30 – 11,00 – jídlonosiče
11,00 – 11,30 – gastronádoby (ZEPO a.s.)
11,30 – 12,00 – na talíře 

Ceny obědů
75,- Kč – cizí strávníci, ZEPO, Bohuslavice a.s.
72,- Kč – důchodci s trvalým pobytem v Bohuslavicích (3,- Kč příplatek OÚ)
67,- Kč – zaměstnanci OÚ Bohuslavice (8,- příplatek OÚ) 

Přihlašování a odhlašování obědů
Přihlašování a odhlašování obědů se provádí osobně, telefonicky
nebo písemně u vedoucí stravování, případně personálu kuchyně na tel.
 739 631 681 (vedoucí stravování), nebo e-mail: ms.bohuslavice@tiscali.cz den předem do 12,00 hodin. 

Placení obědů
Ke každému poslednímu dni v měsíci je provedeno vyúčtování odebraných obědů. ZEPO Bohuslavice a.s. – fakturace 1x měsíčně
Ostatní strávníci – platba hotově u vedoucí stravování
Obecní úřad – fakturace 1x čtvrtletně (vyrovnání důchodců a zaměstnanců OÚ) 

Donáška obědů
Donáška obědů je poskytována občanům na požádání, je hrazena
částkou 10,- Kč za jedno odběrové místo a den.

Dokumenty ke stažení

Pokud se chcete na cokoliv zeptat,
neváhejte nás kontaktovat.

 

Rádi vám odpovíme.

Kontaktní informace

725 378 563

Bohuslavice 175, Bohuslavice, 549 06

Navštivte nás na YouTube:

© 2022 – Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, web & design: FELAX