Spolupráce s knihovnou

 

Velmi děkujeme paní Evě Čudové za spolupráci s mateřskou školou. Dětem každé první pondělí v měsíci v období duben až červen připravovala vzdělávací program v knihovně v Bohuslavicích. Děti si z těchto akcí odnesly nové poznatky, výtvory a moc je to v knihovně bavilo! Děkujeme a těšíme se na další spolupráci!

IZS na letišti v Novém Městě nad Metují

Předškoláčci ze třídy Sluníček se u příležistosti Dne dětí v pátek 2. června 2023 zúčastnily branně bezpečnostního dne na letišti v Novém Městě nad Metují, kde viděly simulovanou ukázku dopravní nehody, zásah hasičů a záchranné služby, dále pak ukázky psovodů, mohly si prohlédnout vojenská, policejní, hasičská a záchranářská auta, zasoutěžit si na stanovištích a tančit s agenturou Vosa Trutnov. Za razítka, která děti nasbíraly na stanovištích, dostaly krásné odměny.

Celým dopolednem děti samozřejmě provázely letecké ukázky, jako například vzlet vrtulníku, seskok padákem a dokonce přes letiště proletěly gripeny!

Novému Městu nad Metují velmi děkujeme za realizaci této akce, děti byly nadšené a moc si den užily!

Den dětí s Policií ČR

 

Ve čtvrtek 1.6. 2023 jsme Den dětí oslavili za přítomnosti policistů z okrsků Nového Města nad Metují a Dobrušky. Děti nejvíce zaujalo snímání otisků prstů, ukázka vybavení policistů – pouta, zbraně, neprůstřelná vesta, dále ukázka zatýkání pachatele a samozřejmě jízda policejním autem a policejní čtyřkolkou po naší zahradě.

Tímto moc děkujeme p. policistům za ukázku a zpříjemnění Dne dětí.

Zkouška evakuace a plánovaný příjezd hasičů

V pondělí 29. května 2023 jsme si v naší školce vyzkoušeli, jak probíhá evakuace z budovy. Přesun na zahradu ZŠ zvládli všichni perfektně. Po organizovaném přesunu na nás čekalo překvapení – ukázka hasičské techniky od výjezdové jednotky hasičů z SDH Nové Město nad Metují. Děti i p. učitelky měly možnost si vyzkoušet i záchranářské vybavení –fixační krční límec, vakuovou fixační dlahu, aj. Nakonec jsme viděli i příjem oznámení a rychlý odjezd hasičů k zásahu.

 Děkujeme výjezdové jednotce SDH Nové Město nad Metují za přínosnou a zábavnou ukázku.

Den otevřených dveří

Vážení rodiče,
dne 20. dubna 2023 proběhne v mateřské škole den otevřených dveří
v čase 8.00 – 10.00 hodin a 14.00 – 16.00 hodin.

Všichni jste srdečně zváni!

Pedagogický sbor MŠ

Družina

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-2024 PROBĚHNE DNE 13. DUBNA 2023

Vážení rodiče,
zápis proběhne na základě zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění novely č. 472/2011 Sb. §36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1.1.2018.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2023 šest let (tzn. děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017).
Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2022), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu.
Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Zápis v naší škole proběhne ve čtvrtek 13. dubna 2023 v budově ZŠ od 12.30 do 18.00 hodin. Individuální zápis proběhne podle časového harmonogramu, který bude včas dostupný v budově MŠ.
S sebou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.
Zákonný zástupce přihlásí své dítě k zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc).
Další informace u paní učitelky Mgr. Libuše Trlidové.
Těšíme se na vás
Pedagogický sbor ZŠ Bohuslavice

Poděkování

Děkujeme firmě Tiskárna V&H PRINT Hlávko s.r.o. za sponzorský dar – papír pro děti na kreslení.

Iva Chmelařová

Pokud se chcete na cokoliv zeptat,
neváhejte nás kontaktovat.

 

Rádi vám odpovíme.

Kontaktní informace

725 378 563

Bohuslavice 175, Bohuslavice, 549 06

Navštivte nás na YouTube:

© 2022 – Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, web & design: FELAX