Velikonoční přání

Vážení rodiče a milí děti,
přeji Vám klidné a radostné velikonoční svátky a hezké jarní dny prožité
v kruhu vašich blízkých. Chlapcům bohatou pomlázku a děvčatům, ať jsou plné zdraví a krásy od mladých proutků.

S přáním všeho dobrého
Mgr. Zdeněk Stuchlík
ředitel školy

TONGO V HRADCI KRÁLOVÉ

V úterý 2.4. 2024 pojedeme autobusem do herny TONGO v Hradci Králové. 

Vstupné je 150,-/ dítě (je třeba uhradit do 22.3. 2024). 

Doprava bude hrazena z třídního fondu.

Bližší informace prosím sledujte na nástěnkách ve své šatně.   

Děkujeme.                             

Den otevřených dveří

Zveme všechny rodiče a přátelé naší školky na Den otevřených dveří, který proběhne 17. dubna 2024 v časech od 08.00 – 10.00 a 14.00 – 16.00 hodin.

Všichni jste srdečně zváni!

Vánoční přání

 

Přeji Vám pohodový adventní čas naplněný láskou, klidem, vzájemnou úctou
a respektem. Hodně zdraví, štěstí a lásky, která Vám dodá síly na další rok.

S přáním všeho dobrého
Mgr. Zdeněk Stuchlík
ředitel školy

Provoz 27. listopadu 2023

Vážení rodiče,
v pondělí 27. listopadu probíhá napříč republikou stávka v různých školských zařízení. Naše základní škola ani mateřská škola se aktivně ke stávce nepřipojí.
I přesto nám dovolte zveřejnit stanovisko Asociace ředitelů základních škol, se kterým plně souhlasíme.

I když jsme si vědomi složité finanční situace, jsme přesvědčeni, že současná plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého školství. Jedná se především o:

• Dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství.
• Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol.
• Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové apod.).
• Avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti.
• Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky.
• Snížení nápočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě.
• Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.).

Zdeněk Stuchlík
ředitel školy

Broučkiáda

Vážení rodiče a děti,

připomínáme Vám společné zazimování broučků.

KDY?           ve čtvrtek 2. listopadu 2023 od 18 hodin

KDE?           sraz před Obecním úřadem (za děti zodpovídají rodiče)

Za nepříznivého počasí se akce ruší.

Těšíme se na společné setkání.

Drakiáda

Vážení rodiče a děti,
připomínáme Vám společné pouštění draků (zodpovědnost za děti mají rodiče).

KDY?           ve čtvrtek 12.října  2023 od 16:00 do 17:00

KDE?           Sokolská zahrada

Za nepříznivého počasí se akce ruší.

Těšíme se na společné setkání i vaše dráčky.

Pokud se chcete na cokoliv zeptat,
neváhejte nás kontaktovat.

 

Rádi vám odpovíme.

Kontaktní informace

725 378 563

Bohuslavice 175, Bohuslavice, 549 06

Navštivte nás na YouTube:

© 2022 – Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, web & design: FELAX