Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 proběhne 12. dubna 2022

Vážení rodiče,
zápis proběhne na základě zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění novely č. 472/2011 Sb. §36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2018.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2022 šest let (tzn. děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016).

Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2021), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu.

Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Zápis v naší škole proběhne v úterý 12. dubna 2022 v budově ZŠ od 12.30 do 18.00 hodin. Individuální zápis proběhne podle časového harmonogramu, který bude včas dostupný v budově MŠ.

S sebou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce. Zákonný zástupce přihlásí své dítě k zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc).

Další informace u paní učitelky Mgr. Libuše Trlidové.

Těšíme se na vás,
Pedagogický sbor ZŠ Bohuslavice

Pomoc Ukrajině

Vážení rodiče,
vzhledem k situaci, která momentálně panuje, jsme se rozhodli zapojit do pomoci Ukrajině. Děti velmi vnímají události, které jsou, o kterých se hovoří, které všichni prožíváme. A to i v okamžiku, kdy se je snažíme před vším chránit. Paní učitelky již s dětmi hovořily, vše probíhá na základě jejich podnětů, jejich vlastních pocitů a hry, vše intenzivně vnímají.

Na základě doporučení předních dětských psychologů víme, že nemůžeme celou situaci úplně vytěsnit a přehlížet.

Proto jsme se dohodli, že se s dětmi zapojíme do pomoci Ukrajině ve formě, kterou dokáží pochopit. S paní učitelkou budou kreslit obrázky pro kamarády, případně napíší krátký vzkaz.

Vás jsme chtěli poprosit, zda dětem můžete připravit jakoukoliv dětskou výživu – přesnídávku (kapsička či ve skle) – do konce tohoto týdne. Množství necháváme na vás, ale opravdu bude stačit jeden kousek. Jde o jejich pocit zapojení. Následně vše i s obrázky dopravíme na místo, kde bude potřeba. Nabízí se Dobruška, Nové Město nebo Náchod.

Ještě jednou předem děkujeme za vaše zapojení a připojujeme také dokumenty, které vám případně pomohou při povídání o válce a celé situaci.

S přáním poklidných dnů

Zdeněk Stuchlík
ředitel školy

Pokud se chcete na cokoliv zeptat,
neváhejte nás kontaktovat.

 

Rádi vám odpovíme.

Kontaktní informace

725 378 563

Bohuslavice 175, Bohuslavice, 549 06

Navštivte nás na YouTube:

© 2022 – Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, web & design: FELAX